Patrimoniu și Apartenență Etnică în România: Cartografiere cu Programe Noi Avansate, o Bază de Date Accesibilă pentru Transilvania – acronim HERMAN(N)STADT

Obiectivele proiectului

Analiza digitală a hărților și a planurilor de orașe, dar și construirea bazei de date digitale vor reprezenta elementele de inovație și originalitate. Principalele obiective ale proiectului HERMAN(N)STADT sunt promovarea patrimoniului României cu ajutorul unor metode inovative din domeniul Științelor Umaniste digitale și explorarea potențialului Sistemelor Informatice Geografice (GIS/SIG). Un alt obiectiv este continuarea investigației începute în timpul studiilor doctorale.

Rezultatele proiectului vor fi diseminate prin intermediul unor mijloace diverse (website, publicații științifice, prezentări la conferințe). Promovarea utilizării Sistemelor Informatice Geografice și a bazelor de date va stimula întrebuințarea instrumentelor digitale și în alte domenii de cercetare. Considerăm că metodologia, abordarea multidisciplinară și rezultatele proiectului vor îmbunătăți statutul cercetării românești în cadrul comunității științifice internaționale.