Protopopiatele Bisericii Române Unite cu Roma și populația de confesiune greco-catolică în 1767

Referințe:

  1. Daniel Dumitran, Ana Dumitran, Florean-Adrian Laslo, „… virtuti decreti tollerantiae beneficia clero Graeci restituenda …”. Biserica românească din Transilvania în izvoarele statistice ale anului 1767. Alba Iulia: Altip, 2009.
Note:
  1. În cazul localităților Sebeșel, Vințu de Jos și Laz din protopopiatul Daia, sursa statistică oferă doar date referitoare la numărul de familii greco-catolice. Cifra indicată a fost înmulțită cu 5.
  2. Pentru Șalcău nu este menționat numărul de credincioși, întrucât întreaga comunitate românească aparținea confesiunii greco-catolice. Am estimat populația greco-catolică la 300. În sat sunt consemnați 249 de locuitori în 1750 și 65 de familii greco-catolice în 1760/62.
  3. Am presupus că satul al cărui nume este transcris ca Feosul (protopopiatul Calbor) în sursa consultată este în realitate Drăușeni (Draas, Homoróddaróc, Darotz, Draes).

Dați click pe teritoriul protopopiatelor și pe cercurile care corespund localităților pentru a vizualiza datele privind populația de confesiune greco-catolică