Localități săsești și cetăți bisericești indicate de Stephan Lutsch pe harta Transilvaniei din 1751 (Nova Principatus Transylvaniae Tabula…)

Informațiile referitoare la localitățile săsești prezentate de Stephan Lutsch sunt comparate cu datele recensământului din 1850, iar cele referitoare la cetățile bisericești sunt comparate cu situația actuală.

Referințe:

  1. Stephan Lutsch, Nova Principatus Transylvaniae Tabula…, (1751). Scara: 1:190000;
  2. Hermann Fabini, Kirchenburgen in Siebenbürgen (2014). Scara 1:350000;
  3. Andrei Nacu, Die Darstellung der siebenbürgisch-sächsischen Stühle auf der “Luchsensteinischen” Karte von Siebenbürgen (Nova Principatus Transilvaniae Tabula, 1751). Zeitschrift für siebenbürgische Landeskunde, 42 (2019);
  4. Árpád E. Varga, Fehér / Brassó / Kovászna / Hargita / Hunyad / Maros / Szeben megye településeinek etnikai (anyanyelvi/nemzetiségi) adatai 1850-2002. www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002.htm.

Dați click pe simbolurile care corespund localităților pentru mai multe detalii