Localități săsești și cetăți bisericești indicate de Stephan Lutsch pe harta Transilvaniei din 1751

Suprafața productivă, produsele naturale și efectivele de animale în 1845

Comunități de romi atestate cartografic în secolul al XVIII-lea

Așezăminte spitalicești civile și instituții de caritate în 1845

Principalele instituții de învățământ din regiune în anul 1865

Principalele instituții de învățământ din regiune în anul 1845

Școlile evanghelice-luterane din scaunele săsești în 1845

Școlile din scaunele săsești, districtele Făgăraș și Brașov și comitatul Alba de Sus în anul 1845

Capitlurile bisericii evanghelice și populația de confesiune luterană în 1765

Protopopiatele bisericii ortodoxe și populația de confesiune ortodoxă în 1766

Protopopiatele Bisericii Române Unite și populația de confesiune greco-catolică în 1767

Structura confesională pe localități conform recensământului din 1850

Structura confesională pe localități conform recensământului din 1857

Structura etnică pe localități conform recensământului din 1850

Organizarea administrativă în 1750

Organizarea administrativă în 1784-1790

Organizarea administrativă în 1839

Organizarea administrativă în 1850

Organizarea administrativă în 1854-1860

Organizarea administrativă în 1873

Subdiviziunile administrative și limitele localităților din regiunea analizată (cca 1848)